Karaban Hokusai

Karaban Hokusai

by Junichi Okubo

Paperback

$30.99

Product Details

ISBN-13: 9784004313694
Publisher: Iwanami Shoten/Tsai Fong Books
Publication date: 05/28/2012
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews